Lokalizacja

ul. Główna 31
Skład Opału 32-329
Bolesław k/Olkusza

Adres mail

interkuk@vp.pl

Telefon

+48 604-919-706
+48 505-645-778

  • Drewno opałowe
  • Węgiel

Drewno i brykiet drzewny

Poniżej przedstawiamy kilka informacji na temat drewna jako opału.
Podstawowym składnikiem drewna są substancje organiczne powstałe i zmagazynowane w nim w wyniku jego wzrostu. Drewno jest nazywane materiałem odnawialnym, gdyż zawarta jest w nim część energii słonecznej zmagazynowanej dzięki procesowi fotosyntezy. Dodatkowo, popiół powstający po spaleniu drewna jest nawozem naturalnym. Ważnym, z punktu widzenia ekologii, jest praktycznie zerowy bilans dwutlenku węgla – ilość CO2 emitowanego w spalinach jest zbliżona do ilości gazu pochłoniętego w czasie wzrostu rośliny.

Najlepszym opałem do kominków jest drewno liściaste (grab, jesion, buk, brzoza, dąb).
Pali się ono spokojnie i równomiernie. Oczywiście można również palić drewnem iglastym. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż drewno takie strzela i zawiera duże ilości żywic, które podczas spalania zanieczyszczają palenisko i komin. Drewno powinno być odpowiednio suche. Oznacza to, że drewno do kominka należy sezonować. Lakierowane lub impregnowane belki, płyty wiórowe lub sklejka w ogóle nie nadają się do palenia w kominkach.

Wartość opałowa drewna, które Państwu oferujemy mieści się w zakresie 9,2-10,3 GJ/m^3 (tj.około 4kWh/kg). Bardzo istotną rolę odgrywa wilgotność, która ma duży wpływ na wartość opałową drewna – większa wilgotność wiąże się ze spadkiem wartości opałowej.

Brzoza – miękkie drewno brzozowe nadaje się do utrzymywania płomienia w palenisku oraz do rozpalania ponieważ szybko się spala.

Buk – zwarte i twarde drewno o wysokiej wartości opałowej, które zapewnia dłuższe spalanie, nadaje się do wszystkich typów pieców i kominków.

Dąb – doskonałe drewno na opał, jest wysoko cenione ze względu na swoją zwartość, bardzo wolno się spala i długo utrzymuje płomień w palenisku.

Grab – drewno grabu jest bardzo ciężkie i twarde, nadaje się doskonale na opał, wolno się pali i długo utrzymuje płomień w palenisku.

Sosna – drewno sosnowe jest opałem dość dobrej jakości, choć nie najbardziej wydajnym, spala się jasnym płomieniem, który szybko nagrzewa piec. Ze względu na dużś zawartość żywicy bardzo dymi w pierwszej fazie spalania.

Brykiet drzewny produkowany jest z rozdrobnionych odpadów drzewnych takich jak trociny, wióry czy zrębki, które są poddawane procesowi sprasowywania pod wysokim ciśnieniem bez dodatku substancji klejących. Niska zawartość wilgoci sprawia, iż wartość opałowa brykietu jest wyższa niż drewna. Dzięki dużemu zagęszczeniu materiału w stosunku do objętości, proces spalania jest stopniowy i powolny.

Brykiet drzewny posiada szereg zalet, między innymi:
– 1t brykietu zastępuje od 4 do 5mp suchego drewna
– duża gęstość, a zatem łatwość przechowywania i dystrybucji,
– możliwość stosowania w kotłowniach z automatycznym podawaniem paliwa,
– wysoka wartość opałowa, która porównywalna jest z gorszej jakości węglem kamiennym,
– nie zawiera szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji,
– niska emisja dwutlenku siarki i innych substancji szkodliwych podczas spalania,
– niska zawartość popiołu,
– możliwość wykorzystania popiołu jako nawozu,
– możliwość przechowywania w długim okresie czasu w suchych pomieszczeniach,
– szerokie spektrum zastosowania: w kotłowniach indywidualnych, kotłowniach zasilających sieci grzewcze, kominkach.

Close Menu
Facebook